ШУКАЙ!

Київський богатир Кирило Кожум'яка
Kyiv Hero Kozhumiaka

UA
EN
Київський богатир Кирило Кожум'яка
Хто не знає легендарного киянина – героя українських казок та билин славетного богатиря-змієборця – Кирила Кожум'яку? Лише він завдяки своїй силі і мужності здатен був врятувати київські землі від страшного змія. Багато українських письменників зверталися у своїх творах до образу цього силача. Джерело

Кирило Кожум'яка від початку мешкав у Києві.

У Києві жив справжній дракон.

І було це не 65 мільйонів років тому, а якихось пару тисяч, стверджують дослідники історії нашої столиці. Одним із свідчень цьому є легенди про київського богатиря Кирила Кожум'яку.

«Жив він над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж попід небесами стелиться; а як вийде на Дніпро мочить кожі (бо він кожум'яка), то не одну несе, а дванадцять разом…», йдеться в український билині.

Коли кияни на чолі з князем попросили його вбити Змія, то Кирило «обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній пудів із десять буде, та й пішов до Змія… Бились-бились, аж іскри скакали. Коли ж Зміюка — бубух!».
Після того, як Кирило вбив Змія, те урочище, де він жив, стали називати Кожум'яками, а на місці, де відбувся бій, побудували Кирилівську церкву».

Звичайно, ніяких матеріальних підтверджень існування Змія нема, бо Кирило спалив його і повітру розвіяв.
Джерело

Ми вирішили встановити київського богатиря Кожум'яку в рамках проекту "Шукай!", тому що це ще одна сторінка історії міста, яку ми розповідаємо через наші скульптурки други рік поспіль.

Партнер скульптурки – клуб здорових задоволень "5 елемент".
Kyiv Hero Kozhumiaka
Kyiv Hero Kyrylo Kozhumiaka

Everyone knows this legendary Kyivan - KyryloKozhumiaka - a renowned hero of Ukrainian fairy-tales and epic poems, who was fighting the dragon. Healone, thanks to his strength and bravery, was able to save Kyiv lands from the dreadful creature. A number of Ukrainian writers described this character in their stories.

There was a time when a real dragon lived in Kyiv. And it was not 65 million years ago as you might think but just a couple of thousand years ago as the researchers studying the history of our city assert. One of the evidence is the legends about Kyiv Hero KyryloKozhumiaka. "He lived near the Dnipro River. When he was heating his house you could see a plume ofsmoke up in the sky; and when he came to the DniproRiver he would water –soak leather. And not one piece but 12 altogether. Thus he got his surname - the one who soaks leather" as a Ukrainian epic poem tells.

When Kyivans, headed by the Kyiv prince, asked Kyrylo to kill the Dragon "Horynych", he 'wrapped himself in hemp, tarred himself carefully, took the mace that weighed about 10 poods (a pood =16.38kg) and headed to the Dragon. They had been fightingfiercely for a long while. Finally Kyrylo defeated the Dragon!' After killing the Dragon, the area where Kyrylo was living got the name Kozhumiaky, and at the place where the fight took place they built Kyrylivska Church.

Surely, there is no material evidence as for Dragon's existence since Kyrylo burnt it and scattered its ashes to the four winds.

We decided to install Kyiv Hero Kyrylo Kozhumiakain the frames of the project 'Shukai!' as this is one more page in the history of the city that we have been telling you with the help of our sculptures for the second year running.

The partner of the sculpture - Healthy Pleasure Club 5 element.

Rub me and you will tame your dragons.
легенда
Потри мене – і приборкаєш своїх драконів.
Rub me and you will tame your dragons.
Шукай бронзову міні-скульптурку київського богатиря Кирила Кожум'яки біля клубу здорових задоволень
"5 елемент", вулиця Електриків, 29а.
Look for a bronze Kyiv hero near 5 element club.
Значки «Шукай!»
Символи Києва, які можна взяти з собою
Горщики «Шукай!»
Символи Києва вдома

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Клуб здорових задоволень "5 елемент"
5 елемент
Марко Галенко
Marko Galenko
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.
Made on
Tilda