ШУКАЙ!

Київський Комп'ютер
Kyiv Computer

UA
EN
Київський комп'ютер
Перший у континентальній Європі комп'ютер, МЕОМ (Мала електронна обчислювальна машина), був створений у Києві в Інституті електротехніки АН України під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебедєва.

Розробку МЕОМ було розпочато в 1948 році, а перший пуск машини відбувся 6 листопада 1950 року. Комп'ютер складався приблизно із 6000 електровакуумних ламп, мав енергоспоживання майже 25 кВт і займав площу 60 м2. Для його розміщення вченим виділили частину двоповерхової будівлі у Феофанії.

Основні характеристики МЕОМ: робоча частота – 5 кілогерц; швидкодія – 50 операцій на секунду; система рахунку – двійкова з фіксованою комою; кількість розрядів – 16 та один розряд на знак; система команд – триадресна, команди довжиною 20 двійкових розрядів; ємність оперативного запам'ятовувального пристрою на тригерних комірках – 31 чисел і 63 команд; ємність постійного (штекерного) пристрою – 31 чисел та 63 команд.

МЕОМ виконував команди додавання, віднімання, множення, ділення, зсуву, порівняння з урахуванням знаку, порівняння за абсолютним значенням, передачі керування, передачі чисел із магнітного барабана, додавання команд, зупинки.

Введення даних у пам'ять здійснювалося за допомогою перфораційних карт або набирання кодів на штекерному комутаторі, а виведення – шляхом фотографічного запису або на друку на електромеханічному пристрої.

З 1952 до 1956 рр. експлуатація МЕОМ здійснювалася цілодобово. Усі ці роки на комп'ютері розв'язувалися задачі з різних прикладних сфер: термоядерні процеси, космічні польоти, ракетна техніка, механіка, статистичний контроль якості, надзвукова авіація тощо.
Kyiv computer

The first electronic computer in the continental Europe, MEOM (Small Electronic Computing Machine), was designed and built at the Kyiv Institute of Electrotechnology of the Ukrainian Academy of Sciences under the direction of Sergey Lebedev.

The development of MEOM was started in 1948, and its first launch was performed on November 6th, 1950. The computer consisted of about 6,000 electric vacuum tubes, consumed almost 25kW of energy, and occupied an area of 60m2. For its placement, a part of a two-story building in Feofaniya was allocated to the scientists.

System specification: operating clock rate – 5kHz; performance – 50 operations per second; number representation – binary with a fixed point; number of bits – 16 and 1 sign bit; instructions – three-address, 20 binary bits per command; flip-flop circuit based RAM – 31 machine words for data and 63 machine words for commands. ROM – 31 machine words for data and 63 machine words for commands.

MEOM supported commands: addition, subtraction, multiplication, division, binary shifts, comparison taking sign into account, comparison ofabsolute values, transfer of control, transfer of numbers from a magnetic drum, addition of commands, stop.

Punched cards or a plug switch were used for data input, and photographic device or electromechanical printer for data output.

From 1952 to 1956, MEOM was running 24 hours a day, 7 days a week. All these years, it solved the tasks from various applications: thermonuclear processes, space flights, missiletechnologies, mechanics, statistical quality control, supersonic aviation, and more.

легенда
Потри мене – і буде гарний інтернет.
Rub me and it will be good internet.
Фото Andrii Prots
Шукай бронзову міні-скульптурку київського комп'ютера на стіні ресторану Chang, вулиця Ярославів Вал, 23.
Look for a bronze computer near Chang restaurant, Yaroslaviv Val, 23.
Значки «Шукай!»
Символи Києва, які можна взяти з собою
Горщики «Шукай!»
Символи Києва вдома

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
ASUS
ASUS
Дар'я Вовк
Daria Vovk
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.
Made on
Tilda