ШУКАЙ!

Київська пальма Лівістона /
Kyiv Liviston's Palm

ШУКАЙ!

Київська пальма Лівістона /
Kyiv Liviston's Palm

UA
EN
Livistona australis. Київська пальма Лівістона.
Ця скульптура присвячується найстарішій і найвищій пальмі у Києві.

Пальма названа на честь Патріка Мюррея, лорда Лівінстонгського, який жив у 17 ст. Він захоплювався ботанікою і у своєму саду зібрав більше тисячі різних рослин. Пізніше його колекція стала основою для Единбурського ботанічного саду.

Хоча батьківщина пальми Лівістона це субтропічний пояс Австралії, південно-східної Азії, Океанії та Африки їй вдалося оселитися і в Європі, щоправда без оранжереї тут рідко обійдешся.

В Україну Livistona australis потрапила завдяки Вілібальду Бессеру ⎼ вченому-ботаніку, викладачу Волинського ліцею в Кременці. У 1810-20-ті Бессер листувався з європейськими ботаніками та обмінювався з ними рослинами. Завдяки його активності пальма приїхала з одного з ботанічних садів Європи до Кременця на заході України. Та це був тільки початок пальмових пригод.

У 1831 Волинський ліцей закрили, а з 1834-го його колекції почали перевозити до Києва, де вони стали основою для навчальної бази Університету св. Володимира. Переїзд колекції рослин почався у 1839.

Наприкінці 1830-х в Києві почали облаштовувати ботанічний сад. Цією справою зайнявся відомий ботанік, а згодом ректор Київського університету Рудольф Траутфеттер. Саме він опікувався пальмою Лівістона та зайнявся будівництвом оранжереї. Все це забрало більше 10 років. І тільки у середині 19 століття Livistona australis отримала домівку на довгі десятиліття.

Спокійне життя ботанічного саду і пальми Лівістона обірвалося у революційні 1917-20 роки. Особливо важкою була холодна зима 1919-20 років. Тоді працівники університетського ботанічного саду самовіддано боролися, щоб зберегти якомога більше рослин. Для обігріву оранжерей топили буржуйки, власним одягом прикривали розбиті шибки, воду для поливу носили з іншого району Києва. Їхні зусилля не були марними і більшість колекції вдалося зберегти.

Не менш складним був період окупації 1941-43 років. Тоді багато дерев ботанічного саду вирізали на дрова. А частину колекції цінних рослин німецькі військові вивезли з Києва. Пальмі Лівістона пощастило уникнути долі вкрадених орхідей, папоротей та інших пальм, очевидно вона вже тоді була завелика, щоб її кудись перевезти.

Більше як 150 років київська пальма жила у тісному дерев'яному контейнері. Лише у 1976 році її пересадили у відкритий грунт. Після цього вона вперше зацвіла. Тепер пальма Лівістона цвіте раз на декілька років, зазвичай у січні-лютому. Квітне вона близько 3 тижнів.

Невдовзі після першого цвітіння пальми, для тропічних та субтропічних рослин звели 32-метровий кліматрон (оранжерею), а все для того, щоб пальма Лівістона могла в ній поміститися. Нині висота пальми сягнула даху оранжереї.

На сьогодні київська пальма Лівістона є найстарішою та найвищою пальмою Європи, які ростуть в оранжереях. Завдяки своєму віку та розмірам вона має статус національного надбання.

Ця скульптура розміщується за адресою: вулиця Назарівська, 23.
Livistona Australis. Kyiv Liviston's Palm.
This sculpture is dedicated to the oldest and the tallest palm tree in Kyiv.

The palm is named after Patrik Miurrei, the lord Livinstonskyi, who lived in the 17th century.

He was passionate about botany and collected more than a thousand species of different plants in his garden. Later on his collection became the basis for the Royal Botanic Garden Edinburgh.

Although the homeland of the palm is the subtropical zone of Australia, south-eastern Asia, the Pacific Islands and Africa, it still managed to settle down in Europe yet mostly in conservatories.

Livistona australis made its way to Ukraine thanks to Vilibald Besser, the botanist and professor at Volyn Lyceum in the town of Kreminets. In 1810-20-ies Besser corresponded with numerous European botanists and exchanged plants with them. As a result of his activity the palm arrived in Kreminets, west of Ukraine, from one of the Botanical Gardens of Europe. That was just the beginning of the palm adventures.

In 1831 Volyn Lyceum was closed and its collections were moved to Kyiv where they became the basis for the training facilities at St Volodymyr University.

The moving of the plant collection began in 1839. That time the palm tree was about 30-40 years old. Back then all road transport was horse drawn thus the palm tree had to travel half of Ukraine by cart before finally settling down in the Botanical Garden of Kyiv University.

At the end of 1830-ies they started arranging the Botanical Garden. A famous botanist, and in the future the rector of Kyiv University, Rudolf Trautfetter took care of business. It was him who was looking after the palm and who started the construction of the conservatory which took more than 10 years. And only in the middle of the 19th century Livistona australis got its home for many decades ahead.

The calm life of the Botanical Garden and the palm stopped during the revolutions in 1917-1920. In particular, the winter of 1919-20 turned out to be the toughest. At that time the employees of the University Botanical Garden fought wholeheartedly to save as many plants as it was possible. To heat the conservatories they would fire wood stoves and cover broken windows with their own clothes. To water the plants they would bring water from another district of Kyiv. Their efforts were not vain and they succeeded in saving the biggest part of the collection.

No less difficult was the period of occupation 1941-43. That time a lot of trees from the Botanical Garden were cut as firewood. Moreover, the part of the most valuable plants German military men looted form Kyiv. Liviston's palm was lucky enough to escape the fortune of the stolen orchids, ferns and other palms; obviously, it was quite big to be transported anywhere.

For more than 150 years Kyiv palm had been growing in the tight wooden container. Only in 1976 it was transplanted into the ground where after it flowered for the first time. Now Livistona australis blooms once a several years usually in January and February. Normally this period lasts three weeks.

Shortly after the first blooming of the palm, they constructed a 32-miter-climatic chamber (conservatoire) for tropical and subtropical plants in particular for the palm to fit in. As of today the palm has already reached the roof of the conservatoire.

Currently Livistona australis is the oldest and the tallest of European palms that grow in the conservatoires. Thanks to its age and size it has the status of national heritage.

This sculpture is located at 23 Nazarivska Street.
легенда
Мене потреш —стелю проб'єш /
Rub me and nothing will limit your horizons
Шукай бронзову скульптурку в Києві за адресою: вул. Назарівська, 23

Look for a bronze sculpture at 23 Nazarivska Street.

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Творча сім'я та юні дослідники Олександр та Данііл
Партнери скульптури
Юрій Білявський
Yurii Biliavskii
Скульптор
Sculptor
За підтримки КНУ імені Тараса Шевченка
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.