ШУКАЙ!

Київська (скіфська) пектораль
Kyiv (Scythian Pectoral

UA
EN
Київська пектораль
Дивовижна, таємнича й унікальна знахідка ХХ століття.

Золота Київська пектораль не просто коштовна царська прикраса, що була виготовлена за півтисячи років до нової ери.

Її композиція відображає будову Всесвіту, в тому вигляді в якому його бачили наші пращури скіфи, пектораль має сакральний характер.

Скіфська Золота пектораль є українським національним надбанням, шедевром світового мистецтва.

Її приблизна вартість – десять мільйонів доларів, хоча вже були й пропозиції на порядок вищі.

Хто її створив? Невідомо.
Хто її носив? Невідомо.
Що вона означає? Невідомо.

Трохи фактів:
У 1971 році у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині була знайдена славнозвісна «Золота пектораль» –царська нагрудна прикраса, із зображенням сцен з життя скифів-кочовиків.

Ця надзвичайної краси пектораль зберігається в музеї історичних коштовностей України, який більш відомий як «Музей скіфського золота» і є філією Національного музею історії України. Музей розташований на території Києво-Печерської лаври. Головний скарб колекції, скифську пектораль, можна побачити на другому поверсі. Джерело

Скіфська Золота пектораль вважається найбільшою археологічною знахідкою 20 століття, шедевром світового мистецтва. Її приблизна вартість – 2 млн. доларів, хоча були й пропозиції на порядок вищі. Знайшов її археолог Б.М. Мозолевський у 1971 році у скіфській могилі царя, в кургані Товста Могила біля м. Орджонікідзе (Дніпропетровська обл., Україна). Сама по собі пектораль – це жіноча прикраса, яка важить 1,2 кг, складається з чистого золота 958 проби, на ній міститься близько ста майстерно виконаних фігур, діаметр – 30,6 см. Її виготовили десь в 5 столітті до н. е. Ця реліквія пережила сотні власників за час свого існування. Через неї зраджували, грабували, вбивали. Ця пектораль сильно схожа на скіфську пектораль, знайдену в кургані Куль-Оба, близько Керчі. Зараз дана реліквія не дає спокою як професійним дослідникам так і простим роззявам. Так нещодавно у вчених колах з'явилася така думка, що ця пектораль – це, не що інше як зашифроване послання скіфів. Джерело

Також у Києві існує міська театральна премія під назвою "Київська пектораль", яку було засновано за ініціативою Київського міського відділення Національної спілки театральних діячів України у 1992 році та за підтримки Головного управління культури Київської міської державної адміністрації.

Премія присуджується щорічно напередодні Міжнародного дня театру (27 березня) за підсумками календарного року, що минув.

Вперше «Київську пектораль» було вручено 27 березня 1993 року. Відтоді премія щорічно вручається, як правило, саме у цей день або близьку дату до Міжнародного дня театру. Джерело

Одиннадцяту міні-скульптуру проекту "Шукай!" ми вирішили присвятити саме пекторалі. Її можна називати скіфською, на честь знайденої прикраси, або київською, на честь театральної премії або через те, що вона перебуває у київському музеї.

Надзвичайну рекліквію ми відтворили майже в оригінальному вигляді та розмірі.

Партнером скульптури виступив Ювелірний Дім OBERIG, філософія якого – коштовна історія тисячоліть. Яке гарне співпадіння!
Scythian pectoral
In 1971 in the burial mound Tovsta Mohyla, Dnipro region, they found a legendary "Golden pectoral" – a tsar jewellery depicting scenes from the life of the Scythians.

This unbelievably beautiful pectoral is kept in the Museum of Historical Treasures of Ukraine, which is better known as the Museum of Scythian gold and is the branch of National Museum of History of Ukraine. The museum is located on the territory of Kyiv Pechersk Lavra. The main gem of the collection, Scythian pectoral, can be found on the second floor.

Scythian Golden pectoral is considered to be the biggest archeological find in the 20th century and a masterpiece of World Art. Its approximate cost is $20 million although some estimate it much higher.

It was found by an archeologist B. Mozolevskyi in 1971 in the Scythian tomb of the tsar in the burial mound Tovsta Mohyla, located near the city of Ordzhonikidze (Dnipro region, Ukraine). Pectoral as such is a women's jewellery. It weighs 1.2 kg, made of pure gold alloy of 985 fineness and depicts about 100 artistically crafted characters. Its diameter is 30.6 cm.

It was made in about 5th century BC. This relic passed through the hundreds of owners during its existence. It was the reason for treason, robbery and murders.

This pectoral is very similar to the Scythian pectoral found in the burial mound Kul-Oba near the city of Kerch. Nowadays this relic haunts the minds of both researchers and humble people. Recently there has been a thought within scientific community that this pectoral is nothing else but a ciphered message from Scythians.

Furthermore, in Kyiv there is a theater award named "Kyiv pectoral" which was initiated by Kyiv branch of the National Union of Theater Workers of Ukraine in 1992 with support of Kyiv Regional State Administration, the Department of Culture.

The award is given annually on the eve of the World Theater Day (27th March) to recognize the most prominent actors. For the first time "Kyiv pectoral" was awarded on the 27th March, 1993.

We decided to dedicate the eleventh sculpture of the project "Shukai!" to the pectoral.
You can name it a Scythian pectoral in tribute to the found jewellery, or perhaps Kyiv pectoral in honor of the theater award or just because it is kept in Kyiv museum.
We reproduced this incredible relic almost in its original size and look.
The partner of the sculpture is a Jewellery House OBERIG.
легенда
Потреш мене – доторкнешся до історії.
Rub me and you will touch the history.
Шукай бронзову пектораль в Києві на вулиці Хрещатик, 15/4, на стіні Київського Пасажу, що ближче до вулиці Марії Заньковецької.

Значки «Шукай!»
Символи Києва, які можна взяти з собою
Горщики «Шукай!»
Символи Києва вдома

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Ювелірний Дім OBERIG
Jewellery House of OBERIG
Ювелірний Дім
Jewellery House
Юрій Білявський
Yuriy Belyavskiy
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.
Made on
Tilda