ШУКАЙ!

Київська плінфа
Plinth brick

UA
EN
Київська плінфа
Плінфа (від гр. Πλίνθος - «плита») - широка й пласка обпалена цеглина, що є основним будівельним матеріалом в архітектурі Візантіі та в українському храмовому зодчестві X-XIII століть. Із застосуванням плінфи в Києві побудовано Золоті ворота й Софію Київську.
Plinth brick
Plinth brick (from Greek Πλίνθος – 'tile, brick, squared stone') – wide and flat baked brick which is the main building material in the Byzantine architectureand in the Ukrainian art of temple building throughout the Xth-XIIIthcenturies. Zoloti Vorota and St. Sophia Cathedral were built of plinth brick.
легенда
Потреш мене – і буде нове житло
Шукай бронзову міні-скульптурку київської плінфи за адресою: вулиця Дегтярна, 6, Воздвиженка.
Шукайте вежу в кінці вулиці Дегтярної.

Look for a bronze mini-sculpture of Kyiv Brick
at 6 Degtyarna St.,Vozdvizhenka.
Значки «Шукай!»
Символи Києва, які можна взяти з собою
Горщики «Шукай!»
Символи Києва вдома
Над скульптуркою працювали:
The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Українська державна будівельна корпорація «Укрбуд»

Ukrainian State Construction Corporation «Ukrbud»

«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.
Made on
Tilda